Jesteś w:

Regulamin świadczenia usługi 'Moja karta'

Usługobiorca.

 1. Usługobiorcą może być każdy Użytkownik będący właścicielem karty kredytowej.

Cel świadczonej usługi.

 1. Celem świadczonej usługi jest umożliwienie Użytkownikom łatwe doładowanie bezpośrednie telefonu w systemie pre-paid oraz korzystania z innych możliwości serwisu www.doladowania.pl.

Oświadczenia stron.

Usługobiorca.

 1. Usługobiorca oświadcza, że jest właścicielem karty kredytowej z której będzie korzystał.
 2. Usługobiorca oświadcza, że wyraża zgodę na obciążanie zarejestrowanej karty kredytowej przez Usługodawcę za doładowania bezpośrednie i/lub za korzystanie z innych możliwości serwisu www.doladowania.pl.
 3. Usługobiorca oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby:
  • hasła do konta serwisu www.doladowania.pl nie poznały osoby trzecie,
  • hasło do konta serwisu www.doladowania.pl nie zostało zapisane w przeglądarce komputera do którego mają dostęp osoby trzecie,

Usługodawca.

 1. Usługodawca oświadcza, że nie posiada żadnych informacji bezpośrednich dotyczących karty kredytowej Usługobiorcy dotyczy to w szczególności numeru karty kredytowej oraz numeru cvv/cvv2, a jedynie posiada unikalny identyfikator nadawany przez partnera usługi, firmę eCard.
 2. Usługodawca oświadcza, że ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie obciążenia karty kredytowej Usługobiorcy wynikłe z winy błędnego pracowania serwisu www.doladowania.pl lub jego pracowników.
 3. Usługodawca oświadcza, że nie ponosi odpowiedzialności za obciążenia karty kredytowej, w przypadku gdy Użytkownik nie zadbał o zabezpieczenie swojego hasła i/lub dostępu do konta serwisu www.doladowania.pl. Szczególnie dotyczy to sytuacji paragraf "Oświadczenia stron", "Usługobiorca", punkt 3
 4. Usługodawca oświadcza, że dołoży wszelkich starań, aby jak najlepiej zabezpieczyć serwis oraz dane Usługobiorców przed dostępem osób trzecich. Więcej o zabezpieczeniach w "Polityka Prywatności"

Prawa i obowiązki.

Usługobiorca.

 1. Usługobiorca, ma prawo w każdej chwili zrezygnować z usługi "Moja karta" korzystając z odpowiedniego menu "Moje usługi -> Moja karta"

Usługodawca.

 1. Usługodawca, ma prawo na obciążenie karty kredytowej Usługobiorcy za doładowania bezpośrednie oraz inne możliwości serwisu www.doladowania.pl, które wykonywane są na polecenie Usługobiorcy.
 2. Usługodawca, ma prawo odmówienia świadczenia usługi, jeżeli uzna, że może to spowodować straty finansowe dla Usługodawcy.
 3. Usługodawca, ma prawo do zaprzestania świadczenia usługi "Moja karta" bez podania przyczyny, o czym odpowiednio wcześniej poinformuje Usługobiorcę.
(banki)